Erkek ve Kadın Sahabe İsimleri, Anlamları ve Özellikleri

Erkek ve Kadın Sahabe İsimleri, Anlamları ve Özellikleri

Erkek ve Kadın Sahabe İsimleri, Anlamları ve Özellikleri; Hangimiz çocuğumuzun ismini seçerken son derece titiz davranmıyor ve onun ismine doğumundan daha aylar öncesinde karar vermiyoruz ki?

Çocuğumuza isim verirken, isminin aynı zamanda anlam ifade etmesine de özen gösteriyor, bu yüzden de söz konusu isim verme olduğunda oldukça dikkatli ve seçici bir şekilde hareket ediyoruz. Bu noktada çocuğumuzun İslam dinini seven bir kişi olarak yetişmesini sağlamak adına ona daha çok kutsal kitabımızda yer alan isimlerden vermeye çalışıyoruz.

Öyle ki sevgili peygamberimizin ismi olan Muhammed, en çok tercih ettiğimiz isimler listesinde ilk sırada yer alıyor.
Ancak birden çok çocuğumuz olduğunda ise daha çok sahabe isimlerine yöneliyoruz.

Sahabe isimleri başlıklı bu yazımızda İslam dininde özel bir yeri bulunan, Müslümanlar tarafından çok sevilen kişilerin isimlerini ve anlamlarını sizlerle paylaşmak, hepsinden öte sahabe nedir? sorusunu da yanıtlamak istiyoruz.

İşte, sahabelere ve sahabe isimlerine dair merak edilenler:

Sahabe Nedir? Kime Sahabe Denilir?

En genel tanımıyla sahabe, peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’i görmüş, onunla tanışmış, onunla arkadaşlık ilişkisi geliştirmiş ve ona inanmış kişilere verilmiş özel ve nitelendirici bir isim olma özelliği taşıyor.

Sayıları neredeyse 124 bin üzerinde olan sahabeler, Hz. Muhammed(s.a.v)’in yolundan giden, İslam dinini yaymakla ve uygulamakla yükümlü olan kişilere de deniliyor.

İslam dininde herkes tarafından bilinen ve toplum tarafından saygı gören ilk sahabelere ise peygamberimizin eşi Hz. Hatice hanımı ve Hz. Ali’yi örnek olarak gösterebiliriz.

Hz. Muhammed döneminde yaşayan sahabelerle ilgili pek çok hadisin yer aldığını da hatırlatmak istiyoruz.

En önemli hadisleri ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

“Kıyamet günü ashabımdan her biri, kabirlerinden kalkarken, vefat ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürür”

“Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı cehennem ateşi yakmaz”

“Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir”

“Ashabıma sövmeyiniz! Ashabımdan sonra gelenlerden bir kimse, dağ kadar altın sadaka verse, Ashabımdan birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz.”

“Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz”

“Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir”

Sahabe İsimleri Listesi

En ünlü yani Müslümanlar tarafından en çok bilinen ve saygı gören sahabe isimlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Ebu Bekir
 • Osman bin Affan
 • Ali Bin Ebu Talib
 • Abdullah Bin Atik
 • Abbad Bin Kays
 • Zübeyr Bin Avvam
 • Sa’d Bin Ebi Vakkas
 • Talha Bin Ubeydullah
 • Abbas Bin Abdülmuttalip
 • Abdullah Bin Abbas
 • Bilal-i Habeşi
 • Enes Bin Malik
 • Ebu Hureyre
 • Ebu Tufayl
 • Halid Bin Velid
 • Ebuzer el-Gifari
 • İkrime Bin Ebu Cehil
 • Ebu Eyyub el-Ensari
 • Salman-ı Farisi
 • Abdullah Bin Abdullah Bin Übey

Sahabe İsimleri ve Anlamları

Çocuğunuza Verebileceğiniz, Kuran’da Bahsedilen Diğer İsimler: Sahabe isimleri ve anlamları bakarak çocuğunuza bu isimlerden biri verebilirsiniz. Erkek sahabe isimleri

Sahabe İsimleri Erkek

 • Abdullah: Merhameti sonsuz olan kişi, Allah’ın kulu,
 • Yahya: Allah’ın kendisine selam verdiği peygamber ismi, öldüğü gün kabrinden canlı olarak kalkacak kişi
 • Cavid: Allah’ın ebedileştirdiği, daima var olacak olan kişi
 • Fatih: İslam nuruna bir toplumu davet etme şansına sahip kişi
 • Safa: Keder ve sıkıntıdan uzakta, saf ve berrak olma hali
 • Nasih: İslam dinini insanlara nasihat eden ve anlatan kişi
 • Raif: Merhamet ve şefkat sahibi kişi
 • Ekmeleddin: Kemale eren, olgunlaşmış kişi

Sahabe Kadın İsimleri ve Anlamları

 • Asi: Dik başlı ve baş kaldıran kişi
 • Bükre: Sabah vakti
 • Duhan: Kıyamet gününde çıkacak olan duman
 • Esma: Allah’ın Kuran’da geçen en güzel isimlerinden biri, Allah’ın duyma ve işitme yeteneği
 • Havva: Yaratılan ilk kadın
 • Merve: Mekke’de bir dağın adı
 • Nadiye: Bir mecliste bulunma
 • Sara: Prenses
 • Şüheda: Şehit
 • Tuğba: Cennette bulunan bir tür ağaç

Sahabe İsimleri Bayan

Peygamberimizin tüm eşlerinin isimleri kadın sahabe isimleri olarak kabul ediliyor. Bunun dışında peygamberimizin kız çocukları ve torunları da sahabe sınıfında değerlendiriliyor.

En çok bilinen kadın sahabe isimlerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Hatice
 • Ümmü Güsüm
 • Zeynep
 • Rukiyye
 • Fatıma
 • Ümmü Zinnire
 • Ümmü Varaka
 • Ümmü Eymen
 • Afra Hatun
 • Hind Binti Kays
 • Leyla Binti Kays

Erkek Sahabe İsimleri

Cennetle müjdelenen erkek sahabelerin isimleri ve hayatları. İşte sahabelerin isimleri ve özellikleri;

 • Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB: Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı 
 • Sad BİN EBU VAKKAS: Resûlullahın okçusu
 • ZÜBEYR BİN AVVÂM: Cennetle müjdelenenlerden
 • ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB: Peygamberimizin amcası
 • VABDULLAH BİN ABBÂS: Tefsîr âlimlerinin şâhı
 • ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS: Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî
 • ABDULLAH BİN CAHŞ: Uhud şehitlerinden
 • ABDULLAH BİN HANZALA: Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu
 • ABDULLAH BİN HUZÂFE: Resûlullahın elçilerinden
 • ABDULLAH BİN MES’ÛD: Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî
 • ABDULLAH BİN ÖMER: En çok hadîs bilen sahâbîlerden
 • ABDULLAH BİN REVÂHA: Resûlullahın şâiri
 • ABDULLAH BİN SELÂM: Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî
 • ABDULLAH BİN SÜHEYL: Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî
 • ABDULLAH BİN ZEYD: Sâhib-ül ezân
 • ABDULLAH BİN ZÜBEYR: Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî
 • ADİ BİN HÂTİM TÂİ: Âilece cömert olan sahâbî
 • ÂMİR BİN FÜHEYRE: Meleklerin defnettiği sahâbî
 • AMMÂR BİN YÂSER:Şehîd oğlu şehîd
 • AMR BİN ÂS: Meşhûr Arab dâhîlerinden
 • ÂSIM BİN SÂBİT: Arıların koruduğu sahâbî
 • BERÂ BİN ÂZİB: Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî
 • BİLÂL-İ HABEŞİ: Peygamber efendimizin müezzini
 • BÜREYDE BİN HASİB: Resûlullahın sancaktarı
 • CÂBİR BİN ABDULLAH: Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden
 • CA’FER-İ TAYYÂR: Cennete uçarak giden sahâbî
 • DIHYE-İ KELBÎ: Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî
 • EBÛ DÜCÂNE: Peygamber efendimizin fedâisi
 • EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ: Mihmândâr-ı Resûlullah
 • EBÛ HÜREYRE: En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
 • EBÛ KATÂDE: Resûlullahın süvârilerinden
 • EBU LÜBÂBE: Tevbesi ile meşhûr sahâbî
 • EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ: Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden
 • EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ: Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden
 • EBÛ SELEME: Tek başına hicret eden sahâbî
 • EBÛ TALHÂ: Resulullahın fedâisi
 • EBÛ ZER GIFÂRÎ: Gıfarî kâbilsenin reisî
 • EBÜDDERDÂ: Kâdılık yapan sahâbîlerden
 • ENES BİN MÂLİK: Resûlullahın hizmetçisi
 • ERKAM BİN EBİ’L ERKAM: Evi ilk vakıf olan sahâbî
 • ES’AD BİN ZÜRÂRE: Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî
 • FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ: Yemenli sahâbîlerden
 • HABBÂB BİN ERET: İlk Müslüman sahâbîlerden
 • HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS: İlk Müslüman olan sahâbîlerden
 • HANZALA BİN EBÛ ÂMİR: Meleklerin yıkadığı sahâbî
 • HUBEYB BİN ADİY: Darağacında ilk namaz kılan sahâbî
 • HUZEYFE BİN YEMÂN: Sevgili Peygamberimizin sırdaşı
 • Hz. HAMZA: Şehîdlerin efendisi
 • KÂ’B BİN MÂLİK: Peygamber efendimizin şâirlerinden
 • MİKDÂD BİN ESVED: Resûlullahın süvârilerinden
 • MUHAMMED BİN MESLEME: Resûlullah efendimizin fedâîlerinden
 • MUS’AB BİN UMEYR: İslâmda ilk öğretmen
 • MU’ÂZ BİN CEBEL: Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî
 • NEVFEL BİN HÂRİS: Hâşimoğullarının en yaşlısı
 • NU’MÂN BİN MUKARRİN: Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından
 • OSMAN BİN MAZ’ÛN: Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî
 • OSMAN BİN TALHÂ: Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî
 • SÂBİT BİN KAYS: Peygamber efendimizin hatîblerinden
 • SA’D BİN MU’ÂZ: Ensârın en hayırlılarından
 • SA’D BİN REBİ : Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî
 • SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE: Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan
 • SEHL BİN HANİF: Eshâb-ı kirâmın okçularından
 • SEHL BİN SA’D: Medîne’de en son vefât eden sahâbî
 • SELEME BİN EKVÂ: Piyâdelerin en hayırlısı
 • SELEME BİN HİŞÂM: Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî
 • SELMÂN-I FÂRİSİ: Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî
 • SEVBÂN: Resûlullahın hizmetçisi
 • SÜHEYB-İ RUMİ: Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî:
 • SÜMÂME BİN ÜSÂL: Yemâme kabîlesi reisi
 • TUFEYL BİN AMR: Işık Saçan Sahâbî
 • UBÂDE BİN SÂMİT: Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî
 • UKBE BİN ÂMİR: Eshâb-ı suffadan
 • ÜBEYY BİN KÂ’B: Kırâati ile meşhûr sahâbî
 • ÜSÂME BİN ZEYD: Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden
 • ÜSEYD BİN HUDAYR: Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından
 • VELÎD BİN VELÎD: Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî

Sizlere bu yazımızda en güzel sahabe isimlerinden bahsetmeye çalıştım. Konu hakkında aklınıza takılanları yorum kısmına yazabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.