Eritsa Jel

eritsa je, eritsa jel nedir
Paylaş
 

Eritsa jel iltihaba yol açan kimyasalların etkilerine yok ederek etkili bir biçimde çalışan bir jeldir. Cilt yüzeyinde bakterilen sebep olduğu akne ve sivilce tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.Antibiyotik ilaçlar sınıfında bulunan eritsa doktorlar tarafından sıklıkla sivilce tedavisi için reçete edilmektedir. Sizlere bu yazımızda eritsa jel nedir, eritsa jel ne işe yarar, eritsa jel kullananlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

ERİTSA %2 Jel ve Eritsa Jel %4 olarak satılmaktadır.

Haricen uygulanır.

Etkin madde: 1 g jelde 40 mg eritromisin

Yardımcı maddeler: Butil hidroksi toluen, hidroksipropil sellüloz, etanol %96 (h/h)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Eritsa Jel Nedir

ERİTSA nedir ve ne için kullanılır?

ERİTSA krem topikal akne ilaçları grubuna ait tıbbi bir üründür. ERİTSA eritromisin adlı antibiyotik bir madde içermektedir. Her kutuda bir adet 30 gr jel içeren alüminyum tüp bulunan formda kullanıma
sunulmaktadır. Yüzeyel olarak akne tedavisinde kullanılır.

ERİTSA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ERİTSA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer eritromisine, alkole veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız.

ERİTSA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eş zamanlı olarak kozmetik preparatlar ve/veya peeling kullanıyorsanız,
 • Eş zamanlı olarak ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotik kullanıyorsanız,
 • Karaciğer hastalığınız var ise.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
  doktorunuza danışınız.

ERİTSA ’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ERİTSA yüzeyel (haricen) kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

Hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Yüzeyel (haricen) uygulamadan sonra eritromisinin emilimi çok fazla değildir ancak emilen eritromisin embriyoya geçer. Gebeliğin ilk üç ayında bütün ilaçlarda olduğu gibi ERİTSA tedavisi de kesilmelidir. Hamileliğin geri kalan dönemlerinde kullanımı yalnızca endikasyonun
gerekliliği durumunda hekim kontrolü altında olmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yüzeyel (haricen) uygulamadan sonra eritromisinin emilimi çok fazla değildir ancak emilen eritromisin anne sütüne geçer. Emzirme sırasında kullanımı yalnızca
endikasyonun gerekliliği durumunda hekim kontrolü altında olmalıdır.

eritsa je, eritsa jel nedir

Araç ve makine kullanımı

ERİTSA’nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur.

ERİTSA ’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uygulama yolu nedeniyle içeriğindeki yardımcı maddelerle ilgili herhangi bir özel önlem gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eş zamanlı olarak ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotikler ile beraber kullanımında dikkatli olunmalı ve etkileşimlerin oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ERİTSA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

ERİTSA orta düzeyde veya şiddetli düzeyde akneli alanlarda sabah-akşam olmak üzere günde iki kez uygulanır.
Tedavinin başlangıcında %4’lük formülasyonun kullanımı önerilir. En azından 2 aylık tedaviden sonra, belirgin iyileşme görüldüğünde, %2’lik formülasyon kullanılmaya başlanabilir. Gerektiğinde ERİTSA uzun dönemli kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Deriyi tamamen yıkadıktan ve iyice kuruladıktan sonra akneli alana yüzeyel (haricen) uygulanır. ERİTSA, yalnızca haricen kullanılır. Gözler, burun, ağız mukozası ve diğer mukozal yüzeyler ile temas etmemelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer ERİTSA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ERİTSA kullandıysanız

Bilinen bir doz aşımı bilgisi yoktur.

ERİTSA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ERİTSA’yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ERİTSA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

Eritsa Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, ERİTSA’nn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok seyrek yan etkiler: Aşırı duyarlılık yanıtları

Yaygın olmayan yan etkiler: Kızarıklık, kepeklenme, kaşıntı, cilt kuruması ve takiben
yağlanma, ağrı

Bu yan etkiler jelde bulunan alkole bağlıdır. Bu yan etkilerin görülmesi durumunda mümkünse kullanım sıklığı azaltılır.
Bunlar ERİTSA’nın hafif yan etkileridir.

Eritsa Jel Nedir Ne İşe Yarar

Ürün Adı

 • ERİTSA %4 Jel

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

 • Etkin madde: 1 g jelde 40 mg eritromisin

FARMASÖTİK FORM

 • Alüminyum tüp içerisinde şeffaf jel.

KLİNİK ÖZELLİKLER

Terapötik endikasyonları

 • Topikal akne tedavisi

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

ERİTSA orta düzeyde veya şiddetli düzeyde akneli alanlarda sabah-akşam olmak üzere günde iki kez uygulanır.
Tedavinin başlangıcında %4’lük formülasyonun kullanımı önerilir. En azından 2 aylık tedaviden sonra, belirgin iyileşme görüldüğünde, %2’lik formülasyon kullanılmaya başlanabilir. Gerektiğinde ERİTSA uzun dönemli kullanılabilir

Eritsa Krem Uygulama şekli:

Deriyi tamamen yıkadıktan ve iyice kuruladıktan sonra akneli alana topikal olarak uygulanır. ERİTSA, yalnızca haricen kullanılır. Gözler, burun, oral mukoza ve diğer mukozal membranlarla temas etmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde eritromisin preparatları dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyon kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyon kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Kontrendikasyonlar

Eritromisine, alkole veya ilacın formülasyonunda bulunan herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Eş zamanlı kozmetik preparatların ve/veya peeling kullanımı ile fiziksel ve kimyasal uyumsuzluklar olması mümkündür.

ERİTSA gözler, burun, oral mukoza ve diğer mukozal membranlarla temas etmemelidir.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Eş zamanlı olarak uygulanan sistemik antibiyotiklerle etkileşebileceği akılda tutulmalıdır. Eş zamanlı kullanılan peeling preparatları, cilt irritasyonuna neden olabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlarla ilişkili olarak herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

ERİTSA için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Bu nedenle ERİTSA kullanımı sırasında gebe kalmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

ERİTSA topikal olarak uygulanan ve anlamlı bir sistemik emilimi bulunmayan bir preparattır. Doğum kontrol yöntemleri üzerine bilinen herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

ERİTSA için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Lokal uygulamadan sonra eritromisinin rezorpsiyonu anlamlı değildir ve embriyoya geçme oranı çok düşüktür.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Eritromisin anne sütü ile atılmaktadır (süte geçmektedir). Ancak, emzirmekte olan kadının eritromisine sistemik maruz kalması, ihmal edilebilir düzeyde olduğu için,  emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ERİTSA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağı endikasyonun gerekliliği durumunda hekim kararı iledir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Eritromisin’in üreme yeteneği üzerine etkisi ile ilgili kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ERİTSA’nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur.

İstenmeyen etkiler

Tüm ilaçlar gibi, ERİTSA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ERİTSA ile yapılan klinik araştırmalarda karşılaşılan yan etkilerin tamamı aşağıdadır.

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
[Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle tahmin edilemiyor)]

Deri ve derialtı doku bozuklukları:

Yaygın olmayan: Kızarıklık, kepeklenme, kaşıntı, cilt kuruması ve takiben yağlanma, ağrı görülebilir.
Bu yan etkiler jelde bulunan alkole bağlanır. Bu yan etkilerin görülmesi durumunda mümkünse kullanım sıklığı azaltılır.

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

Doz aşımı ve tedavisi

Bilinen bir doz aşımı bilgisi yoktur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri

Farmakoterapötik grup: Topikal anti akne ilaçları

ATC kodu: D10AF02

Etki mekanizması:

ERİTSA, etken madde olarak baz formunda eritromisin içerir. Eritromisin makrolid grubundan bir antibiyotik olup etkisini bakteriyel protein oluşumunu engelleyerek gösterir. Kural olarak, etki bakteriyostatiktir. Akne vulgaris
patogenezinde rol alan Propionibakterium aknes de ERİTSA’nın etki spektrumu içerisindedir. Akne vulgarisin ERİTSA ile tedavisi sırasında Propionibakterium aknes ’in inhibisyonu ile lezyonların sayısı azalır. Lokal olarak uygulanan eritromisin, dirençli formlar olarak bilinen stafilokokların kolayca ve kısa bir sürede üremelerini azaltır. Lokal uygulama ile eritromisin’in yağ bezleri folliküllerine kolayca girdiği gösterilmiştir.

Farmakokinetik özellikleri

Genel özellikler

Absorbsiyon:

Oral olarak uygulanan eritromisin bazı az miktarda absorbe edilir. Bu nedenle düzgün deriden sadece çok küçük miktarlar absorbe edilir.

Dağılım:

Eritromisin % 65 – 90 oranında proteinlere bağlanır. Eritromisin ana olarak αlasidik glikoprotein’e ve ayrıca düşük miktarlarda albümin’e de bağlanır. Absorbe edilen eritromisin plasental bariyeri aşar, anne sütüne geçer ve safra
kesesinde değişmeden atılır. Eritromisin topikal olarak uygulandığında sebase gland folikülleri içerisine penetre ettiği bilinmektedir.

Biyotransformasyon ve Eliminasyon:

Eritromisin kısmen metabolize olmaktadır. Ancak eritromisin genel olarak metabolize edilmeden safra kesesi aracılığıyla atılır. Oral uygulanan dozun %5’i ise idrarda atılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

İnsanlarda, yukarıda bahsi geçen sebeplerden dolayı, ERİTSA ile farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler, konvansiyonel güvenilirlik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel, üreme için toksisite araştırmalarına dayanarak insanlar için özel tehlike ortaya koymamıştır Mutajenite
çalışmaları yapılmamıştır. Topikal formülasyonlar ilgili olarak fertilite çalışmaları yapılmamıştır.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

Yardımcı Maddelerin Listesi

Bütilhidroksitoluen, hidroksipropil selüloz, etanol %96 (h/h)

Geçimsizlikler

ERİTSA ile ilgili bir geçimsizlik bilgisi bulunmamaktadır.

Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, HDPE burgulu kapaklı laklı Al tüpte 30 gr.

Ertisa jel size reçete edildiğinde mutlaka prospektüs bilgilerini okumayı ihmal etmeyin. Ertisa jel kullananlar çok etkili ve olumlu sonuçlarını gördüğünü dile getirmiştir. Eritsa jel kesinlikle doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

loading...
 • Site Yorum

Bir yorum bırak


Cilt Güzellik

Cilt Güzellik ve cilt bakımı internet sitemizde doğal yağ, mineral ve benzeri malzemelerle (kozmetik ürün kullanmadan) sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olmak amacıyla yazılar paylaşıyoruz. www.ciltguzellik.com sitemizdeki bilgiler doktor tavsiyesi değildir: Bilgilendirme amacıyla kaleme alınan doğal cilt bakımı önerileridir ve bu önerilerin uygulanması kişiden kişiye farklı etkiler gösterebilir ve fayda sağlamayabilir. Doğal cilt bakımı önerilerinin uygulanması kişilerin kendi sorumluluğundadır ve önerilerin uygulanmasından kaynaklanabilecek sorunlardan ciltguzellik.com sitemizin yazarları ve sahibi sorumluluk kabul etmez.